Ūdens kvalitāte

Testējamo rādītāju skaidrojumi

  Duļķainība

   Ūdens duļķainība un krāsa ir atkarīga, galvenokārt, no paaugstinātas dzelzs, mangāna, oksidējamības un amonija jonu                     koncentrācijas, kā arī no apkārtējās vides piesārņojuma (smiltis, māls, u.c.)... Tālāk

 

 

  Dzelzs un mangāns

   Dzelzs (<0,2 mg/l) –  Dzelzs dzeramajā ūdenī var būt sastopams trīs dažādos veidos. Izšķīdušā veidā – ūdens ir dzidrs,                   izgulsnētā veidā – ūdens ir duļķains, rūsas krāsā un koloidālā veidā... Tālāk

 

 

 

  Ūdens cietība

   Kopējo cietību veido kalcija un magnija jonu daudzums ūdenī. Kopējās ūdens cietības maksimāli pieļaujamās robežas                       dzeramajam ūdenim nav noteiktas MK noteikumos Nr. 671. ... Tālāk

 

  Smaka - sērūdeņradis

   Bezkrāsaina un gaistoša gāze, kas ūdenim piedot nepatīkamu puvušu olu smaku, bet, reaģējot ilgāku laiku ar skābekli, smaka         pazūd... Tālāk

 

 

 

  Ūdens mineralizācija

   Mineralizācija – Kopējo izšķīdušo sāļu jonu summa. Ūdeņi, kuru mineralizācija ir mazāka par 1 g/l tiek uzskatīti par                           saldūdeņiem, bet ar augstāku – par minerālūdeņiem. ... Tālāk

 

 

 

 

  Ūdens pH un elektrovadītspēja

   pH – Ūdens, kam pH līmenis ir 0 – 6,5 veido skābu vidi, pH līmenis 6,5 – 9,5 veido neitrālu vidi un ir pieņemama patērētājiem,           pH līmenis, kas ir augstāks par 9,5 veido bāzisku vidi. Ūdens ar zemu pH... Tālāk

 

 

 

  Amonija joni

   Amonija joni (< 0,5 mg/l) - Pārmērīga amonija jonu koncentrācija ūdenī var bojāt ūdens garšu un smaržu, kā arī samazināt tās         dezinfekcijas efektivitāti, pavājinot to. Veicina aļģu augšanu,... Tālāk

 

 

 

  Oksidējamība

   Oksidējamība (< 5 mg/l O2) - Oksidējamība rāda skābekļa daudzumu, kas nepieciešams organisko piemaisījumu oksidēšanai         ūdenī. Paaugstināta oksidējamības koncentrācija tiek novērota... Tālāk 

 

 

 

  Nitrātu un nitrītu joni

   Nitrātu joni/nitrītu joni (<50 mg/l /0,5 mg/l) – Parāda apkārtējās vides piesārņojuma ietekmi uz ūdens ieguves avotu, jeb                 notekūdeņu vai mēslošanas līdzekļu klātbūtni ūdenī... Tālāk

 

  Vīrusi, baktērijas

   Patogēnās baktērijas un citi vīrusi ir ļoti bīstami cilvēku veselībai, bet to klātbūtni ūdenī nevar novērtēt vizuāli paskatoties uz           ūdeni, mikroorganismu mazo izmēru dēļ. Bakterioloģiskais ūdens... Tālāk

 

 

 

  Ūdens normas

   Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība... Tālāk