Risinājumi

Ūdens – galvenais dzīvības avots cilvēka organismam. Katru dienu pieauguša cilvēka organismam ir jāuzņem aptuveni 2 līdz 3 litri tīra, droša un kvalitatīva dzeramā ūdens daudzuma.

  Dīķa ūdens attīrīšana

   Dīķa ūdens ir virszemes ūdens avots, kas satur lielu daļu piesārņotāju - zaļumi, zivju ekskrementi, beigti ūdensaugi, gan         arī intensīva dīķa piesārņošana ar organiskām vielām: atkritumi, zivju barība, vētras notekūdeņi. Nonākot dīķī, organiskās     vielas daļēji izšķīst ūdenī, daļēji nogrimst dīķa apakšā, kur tās veido grunts dūņu organisko biomasu, ko nepārtraukti             sadala baktērijas un sēnītes... Tālāk

 

 

  Akas vai spices ūdens attīrīšana

   Akas un spices ūdens ņemšanas avots ir gruntsūdeņi, kas veido pirmo pastāvīgo pazemes ūdens nesējslāni, kur ūdens       spiediens ir vienāds ar atmosfēras spiedienu. Šo ūdeņu krājumi tiek papildināti, pateicoties atmosfēras nokrišņu                   infiltrācijai.  Tas norāda uz to, ka gruntsūdens līmenis ir tieši atkarīgs no klimata izmaiņām, nokrišņu daudzuma un gaisa     temperatūras... Tālāk

 

 

  Urbuma ūdens attīrīšana

   Urbumu ūdens avots ir artēziskie ūdeņi. Artēziskie ūdeņi jeb spiedienūdeņi atrodas dziļāk zem zemes virsmas un tos no       abām pusēm norobežo ūdens necaurlaidīgie slāņi jeb sprostslāņi. Artēzisko ūdeņu līmeņu režīmu nosaka ģeoloģiskais         griezums un pazemes ūdeņu dinamiskās īpatnības. Tos neietekmē apkārtējās vides temperatūras svārstības. Šiem               ūdens avotiem raksturīgas gandrīz konstantas temperatūras svārstības ...Tālāk

 

 

  Lietus ūdens attīrīšana

   Lietus ir daļa no ūdens masu cikliskās kustības, kas izgājušas iztvaikošanas un kondensācijas stadijas. Šo procesu               rezultātā no mākoņiem krīt destilēta ūdens pilieni. Šāds šķidrums ir piemērots dzeršanai. Ūdens sastāvu raksturo                  minimālais sāļu daudzums, un tas nekaitē organismam. Kāpēc tā lietošana ir ierobežota? Kad piliens lido zemē, tas             gaisā piesaista dažādas ķīmiskās sastāvdaļas...Tālāk

 

 

  Ūdens attīrīšana karadienestam 

   Ūdens ir viena no vissvarīgākajām lietām, kas nepieciešama militāro operāciju uzturēšanai. Ūdens ir nepieciešams               hidratācijai (pietiekošam šķidruma līmenim organismā), pārtikas pagatavošanai, ārstēšanai, higiēnai, celtniecībai,                 apkopei un daudziem papildu uzdevumiem. 

   Ūdens ir šķidrums, kas darbojas kā šķīdinātājs un transporta sistēma cilvēka ķermenī... Tālāk

 

  Jūras ūdens attīrīšana

   Zemes virsma, lielākoties, sastāv no sālsūdens resursiem, un tikai maza daļa ir saldūdeņi, kas ir droši un pieejami zemes     dzīlēs. Baltijas jūras sāļums ir daudz mazāks kā vidēji okeānā, jo Baltijas jūra ir gandrīz pilnībā noslēgta un tajā ir liela           saldūdens pieplūde no upēm un nokrišņiem. Jūras sāļums variē no 1‰ ziemeļu daļā līdz 6—8‰ centrālajā daļā.                     Vissāļākajā zonā ir 40—70 metru dziļumā, kur sāļums ir 15—20‰...Tālāk