Projekti

SIA WATEX ir realizējis un nodevis ekspluatācijā vairāk nekā 1000+ projektu. WATEX komanda ir realizējusi projektus gan privātiem sektoriem, gan arī pašvaldībām un dažādiem ražošanas uzņēmumiem. Pieredzējušie speciālisti un savas nozares profesionāļi spēj atrast risinājumu pat vissarežģītākām ūdens sagatavošanas problēmām.

  Ūdens sagatavošanas stacijas katlu mājās 

    Katlu māju efektīvai un ilgstošai darbībai ir nepieciešams piegādāt ūdeni, kas atbilst visām kvalitātes prasībām labākai        katlu ekspluatācijai. Ciets ūdens, augstu temperatūru ietekmē, rada nosēdumus (katlakmeni) siltumapgādes tīklos. Lai        novērst katlakmens (kalcija karbonāta) veidošanos siltumapgādes tīklos, padodamajam  ūdenim ir jābūt mīkstinātam,          kā arī atdzelžotam, ar zemu sāls saturu un ar zemu skābekļa koncentrāciju ūdenī ...Tālāk

 

 

  Pašvaldības projekti

   Drošs un pieejams ūdens ir sabiedrības labklājības galvenais rādītājs. To plaši izmanto mājsaimniecības un higiēnas             vajadzībām, pārtikas ražošanā un lietošanā, kā arī dzeršanai. Lai patērētāji saņemtu drošu un kvalitatīvu ūdeni, to ir               jāattīra saskaņā ar spēkā esošiem valsts noteikumiem un statūtiem.

   Šobrīd Latvijā par dzeramā ūdens kvalitāti un piesārņotāju maksimāli pieļaujamajām koncentrācijām atbild Ministru             kabineta ... Tālāk

 

  Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rūpnīcām un              pārtikas ražošanas uzņēmumiem

   Ražošanas vajadzībām paredzētā ūdens kvalitātei jāatbilst tehnoloģiskajām prasībām, kā arī jānodrošina atbilstoši               higiēniskie apstākļi apkalpojošajam personālam. Laistīšanas ūdenim jāatbilst higiēniskajām un agrotehniskajām                   prasībām. SIA WATEX realizē un nodot ekspluatācijā pat vissarežģītākos projektus tehnoloģiskā ūdens sagatavošanai. 

   SIA WATEX ir realizējis dažādus projektus gan dažādiem ražošanas uzņēmumiem, gan arī dažādiem pārtikas ...Tālāk

 

  Daudzīvokļu māju projekti

   Daudzīvokļu ēkās patērētājiem tiek piegādāts ūdens no centralizētām ūdensapgādes sistēmām. Ūdens kvalitāte                   centrālās ūdens sagatavošanas stacijās ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671, taču maksimāli         pieļaujamās robežvērtības ūdens cietībai sagatavotajam ūdenim nav noteiktas. Līdz ar to, daudzīvokļu ēkās ūdens                 patērētājiem tiek piegādāts vidēji ciets vai pat ciets ūdens... Tālāk

 

 

  Individuālo dzīvokļu projekti

   Daudzīvokļu ēkas dzīvokļos ūdens tiek piegādāts no centrālām ūdensapgāde sistēmām. Ūdens kvalitāte centrālās ūdens     sagatavošanas stacijās ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671, taču maksimāli pieļaujamās               robežvērtības ūdens cietībai sagatavotajam ūdenim nav noteiktas. Ūdens ar paaugstinātu cietību rada nosēdumus               ūdens apgādes sadales tīklos, līdz ar to, palielinot spiediena zudumus cauruļvados...Tālāk

 

 

  Privātmāju projekti

   Individuālās mājsaimniecības bieži vien izmanto decentralizētās ūdens apgādes sistēmas, izmantojot lokālās ūdens             attīrīšanas iekārtas. Šo māju ūdens apgādes avots ir pazemes ūdeņi, kas tiek ņemti no akām, spicēm vai dziļurbumiem. 

   Akas un spices ūdens avots ir gruntsūdeņi. Tie veido pirmo pastāvīgo pazemes ūdens nesējslāni, kur ūdens spiediens         vienāds ar atmosfēras spiedienu...Tālāk

 

  Ūdens attīrīšanas projekti tvaika katliem

   Apstrādājot ūdeni katlu mājas vajadzībām ir nepieciešamas sekot līdzi sāļu un dzelzs saturam katlu barošanas ūdenī un     kontrolēt katla ūdens vai tvaika kvalitāti, regulāri veicot ūdens analīzes. Ūdens apstrādē tiek izmantotas šādas iekārtas:
   - ūdens atdzelžošanas iekārtas;
   - ūdens mīkstināšanas iekārtas;
   - reversas osmozes iekārtas...  Tālāk

 

  Ūdens attīrīšanas projekti apkures sistēmām

   Apkures sistēmās bieži vien kā siltumnesēju izmanto ūdeni, jo tas ir lēts, videi draudzīgs un plaši pieejams siltumnesējs.     Šādam ūdenim ir jāatbilst nepieciešamiem tehnoloģiskiem standartiem, lai netiktu bojāti sildelementi un cauruļvadi.             Parasti ūdens kvalitāte, kas nāk no centralizētām ūdens apgādes sistēmām, neatbilst tehnoloģiskiem standartiem                 apkures sistēmām... Tālāk

 

  Ūdens attīrīšanas projekti baseiniem

   Latvijā baseinu un pirts ūdens kvalitāte tiek regulēta ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 470 "Higiēnas prasības                 baseina un pirts pakalpojumiem". Noteikumi nosaka higiēnas prasības paaugstināta riska subjektiem, kuri piedāvā               baseina vai pirts pakalpojumus kā pamatpakalpojumu vai papildpakalpojumu, tai skaitā izglītības iestādēs, sociālās             aprūpes iestādēs, veselības aprūpes iestādēs, sporta, izklaides vai atpūtas vietās, viesnīcās... Tālāk

 

 

  Ūdens attīrīšanas projekti trauku mazgāšanai

   Nereti dzeramā ūdens patērētāji sūdzas par baltiem nosēdumiem uz traukiem pēc trauku mazgājamās mašīnas. Šie             nosēdumi norāda uz paaugstinātu kalcija un magnija jonu klātbūtni jeb augstu ūdens cietību dzeramajā ūdenī. Augstu         temperatūru ietekmē kalcija un magnija joni nogulsnējas, veidojot baltas nogulsnes (katlakmeni) uz traukiem, kā arī uz         cauruļvadiem... Tālāk

 

 

   Ūdens attīrīšanas projekti ceļošanai

   Ūdens - galvenais dzīvības avots cilvēkam. Ūdens nozīmi cilvēkiem diez vai var pārvērtēt, jo katrs zin, ka cilvēka                     organisms sastāv aptuveni 70 % no ūdens. Cilvēks bez ūdens, normālos laikapstākļos (16-23 grādi), nevarēs nodzīvot          pat 10 dienas, tāpēc ir jāapzinās, ka drošam dzeramajam ūdenim ir jābūt pieejamam it visur, arī ceļošanas vai pārgājiena     laikā... Tālāk