Projekti

SIA WATEX ir realizējis un nodevis ekspluatācijā vairāk nekā 1000+ projektu. WATEX komanda ir realizējusi projektus gan privātiem sektoriem, gan arī pašvaldībām un dažādiem ražošanas uzņēmumiem. Pieredzējušie speciālisti un savas nozares profesionāļi spēj atrast risinājumu pat vissarežģītākām ūdens sagatavošanas problēmām.

  Ūdens sagatavošanas stacijas katlu mājās 

    Katlu māju efektīvai un ilgstošai darbībai ir nepieciešams piegādāt ūdeni, kas atbilst visām kvalitātes prasībām labākai        katlu ekspluatācijai. Ciets ūdens, augstu temperatūru ietekmē, rada nosēdumus (katlakmeni) siltumapgādes tīklos. Lai        novērst katlakmens (kalcija karbonāta) veidošanos siltumapgādes tīklos, padodamajam  ūdenim ir jābūt mīkstinātam,          kā arī atdzelžotam, ar zemu sāls saturu un ar zemu skābekļa koncentrāciju ūdenī.  Tālāk...

  Pašvaldības projekti

   Drošs un pieejams ūdens ir sabiedrības labklājības galvenais rādītājs. To plaši izmanto mājsaimniecības un higiēnas             vajadzībām, pārtikas ražošanā un lietošanā, kā arī dzeršanai. Lai patērētāji saņemtu drošu un kvalitatīvu ūdeni, to ir               jāattīra saskaņā ar spēkā esošiem valsts noteikumiem un statūtiem.

   Šobrīd Latvijā par dzeramā ūdens kvalitāti un piesārņotāju maksimāli pieļaujamajām koncentrācijām atbild Ministru             kabineta ... Tālāk

 

  Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rūpnīcām un              pārtikas ražošanas uzņēmumiem

   Ražošanas vajadzībām paredzētā ūdens kvalitātei jāatbilst tehnoloģiskajām prasībām, kā arī jānodrošina atbilstoši               higiēniskie apstākļi apkalpojošajam personālam. Laistīšanas ūdenim jāatbilst higiēniskajām un agrotehniskajām                   prasībām. SIA WATEX realizē un nodot ekspluatācijā pat vissarežģītākos projektus tehnoloģiskā ūdens sagatavošanai. 

   SIA WATEX ir realizējis dažādus projektus gan dažādiem ražošanas uzņēmumiem, gan arī dažādiem pārtikas Tālāk...

Daudzīvokļu māju projekti

Daudzīvokļu ēkās patērētājiem tiek piegādāts ūdens no centralizētām ūdensapgādes sistēmām. Ūdens kvalitāte centrālās ūdens sagatavošanas stacijās ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671, taču maksimāli pieļaujamās robežvērtības ūdens cietībai sagatavotajam ūdenim nav noteiktas. Līdz ar to, daudzīvokļu ēkās ūdens patērētājiem tiek piegādāts vidēji ciets vai pat ciets ūdens. Ciets ūdens rada nosēdumus uz dažādām mājsaimniecības iekārtām, sildelementu virsmām, cauruļvadiem, tādējādi bojājot iekārtas un palielinot spiediena zudumus cauruļvados. Otrā problēma daudzīvokļu mājām ir patogēno mikroorganismu piesārņojums dzeramā ūdens sadales sistēmās - sekundārais piesārņojums. Novecojušie ūdens sadales tīkli, kuri sarūsēja vai korodēja, rada diskomfortu dzeramā ūdens patērētājiem sakarā ar ūdens krāsas, smaržas un garšas pasliktināšanos. 

Sakarā ar to, ir iespējams uzstādīt Jūsu daudzīvokļu ēkai lokālo ūdens apgādes sistēmu, kas paredz ūdens mīkstināšanu, dezinfekciju un dzidrināšanu. 

Pirms izvēlēties piemērotāko ūdens attīrīšanu, iesakām veikt dzeramā ūdens testēšanu uz 19 ķīmiskajiem parametriem, lai precīzi noteikt ūdens kvalitātes problēmu Jūsu ēkā un sniegt piemērotāko risinājumu Jūsu ūdens attīrīšanai. 

Individuālo dzīvokļu projekti

Daudzīvokļu ēkas dzīvokļos ūdens tiek piegādāts no centrālām ūdensapgāde sistēmām. Ūdens kvalitāte centrālās ūdens sagatavošanas stacijās ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671, taču maksimāli pieļaujamās robežvērtības ūdens cietībai sagatavotajam ūdenim nav noteiktas. Ūdens ar paaugstinātu cietību rada nosēdumus ūdens apgādes sadales tīklos, līdz ar to, palielinot spiediena zudumus cauruļvados. Augstu temperatūru ietekmē, ciets ūdens rada katlakmens nosēdumus uz sanitārtehniskām iekārtām, veļas mašīnām, kafijas aparātiem, trauku mazgājamām mašīnām, kā rezultātā bojā sanitārtehniskās iekārtas un radot nepatīkamus nosēdumus un traipus uz veļas, traukiem un citām virsmām. Līdz ar to, ja Jūs vēlaties pasargāt Jūsu iekārtas no bojājumiem un palielināt to ekspluatācijas laiku, nepieciešams ūdeni mīkstināt. 

Otrā problēma daudzīvokļu mājas dzīvokļos ir patogēno mikroorganismu piesārņojums dzeramā ūdens sadales sistēmās - sekundārais piesārņojums. Novecojušie ūdens sadales tīkli, kuri sarūsēja vai korodēja, rada diskomfortu dzeramā ūdens patērētājiem sakarā ar ūdens krāsas, smaržas un garšas pasliktināšanos. 

Sakarā ar to, ir iespējams uzstādīt Jūsu daudzīvokļu ēkai lokālo ūdens apgādes sistēmu, kas paredz ūdens, dezinfekciju un dzidrināšanu. 

Pirms izvēlēties piemērotāko ūdens attīrīšanu, iesakām veikt dzeramā ūdens testēšanu uz 19 ķīmiskajiem parametriem, lai precīzi noteikt ūdens kvalitātes problēmu Jūsu dzīvoklī un sniegt piemērotāko risinājumu Jūsu ūdens attīrīšanai.

Privātmāju projekti

Individuālās mājsaimniecības bieži vien izmanto decentralizētās ūdens apgādes sistēmas, izmantojot lokālās ūdens attīrīšanas iekārtas. Šo māju ūdens apgādes avots ir pazemes ūdeņi, kas tiek ņemti no akām, spicēm vai dziļurbumiem. 

Akas un spices ūdens avots ir gruntsūdeņi. Tie veido pirmo pastāvīgo pazemes ūdens nesējslāni, kur ūdens spiediens vienāds ar atmosfēras spiedienu. Pārsvarā saistīti ar kvartāra nogulumiem, vieglāk pieejami un vairāk pakļauti piesārņojuma riskam. Svarīgi izbūvēt spices un akas tālu no ražošanas uzņēmumiem un citiem apkārtējās vides piesārņotājiem, kuri nokrišņu laikā spēj piesārņot gruntsūdeņus lietus ūdeņu infiltrācijas dēļ. Šie ūdeņi bieži vien ir piesārņoti ar slāpekļa un fosfora savienojumiem, organiskiem piesārņotājiem, kā arī sērūdeņradi, kas ūdenim piešķir nepatīkamu puvušu olu smaku.

Dziļurbuma ūdens ieguves avots ir artēziskie ūdeņi. Visbiežāk dziļurbumu ierīko, lai iegūtu dzeramo ūdeni no vidējiem zemes slāņiem jeb dolomīta, kur ūdens ir tīrāks. Ar dziļurbumu iegūtais ūdens ir kvalitatīvāks, salīdzinot ar ūdeni, kas iegūts no gruntsūdeņiem. Dziļurbumus var ierīkot praktiski jebkurā vietā, izvērtējot apkārtējās vides hidroģeoloģisko un ģeoloģisko stāvokli, tāpēc dažādās Latvijas vietās dziļurbuma dziļums būs atšķirīgs.

Kopējo pazemes ūdeņu ķīmisko sastāva veidošanos nosaka reljefs, klimats, iežu īpatnības un augsnes segums. Parasti ūdens ieguves vietās ir vērojams paaugstināts dzelzs, mangāna, amonija, sulfātu un hlorīdu savienojumu saturs. Visbiežākais minēto rādītāju neatbilstības cēlonis ir Latvijas pazemes ūdeņu piesātinājums ar dzelzs savienojumiem.

Izvēloties piemērotāko ūdens attīrīšanas sistēmu Jūsu mājām, iesakam veikt ūdens testēšanu uz 19 ķīmiskajiem parametriem mūsu laboratorijā, lai precīzi noteikt ūdens kvalitātes problēmu Jūsu dzīvoklī un sniegt piemērotāko risinājumu Jūsu ūdens attīrīšanai.

Ūdens attīrīšanas projekti tvaika katliem

Apstrādājot ūdeni katlu mājas vajadzībām ir nepieciešamas sekot līdzi sāļu un dzelzs saturam katlu barošanas ūdenī un kontrolēt katla ūdens vai tvaika kvalitāti, regulāri veicot ūdens analīzes. Ūdens apstrādē tiek izmantotas šādas iekārtas:
- ūdens atdzelžošanas iekārtas;
- ūdens mīkstināšanas iekārtas;
- reversas osmozes iekārtas.
Papildus ūdens apstrādes iekārtām var tikt pielietoti ķīmiskie reaģenti ūdens kvalitātes uzturēšanai noteiktās robežās.

Cauruļu iekšējās virsmas korozija ir mijiedarbības sekas ar skābekļa gāzes un oglekļa dioksīda gāzu metālu) vai sāļiem (hlorīdi un sulfāti), kas ietverti katla ūdenī. 

Izvēloties piemērotāko ūdens attīrīšanas sistēmu Jūsu tvaika katlam, iesakam veikt ūdens testēšanu uz 19 ķīmiskajiem parametriem mūsu laboratorijā, lai precīzi noteikt padodamā ūdens kvalitāti un sniegt piemērotāko risinājumu Jūsu ūdens attīrīšanai.

Ūdens attīrīšanas projekti apkures sistēmām

Apkures sistēmās bieži vien kā siltumnesēju izmanto ūdeni, jo tas ir lēts, videi draudzīgs un plaši pieejams siltumnesējs. Šādam ūdenim ir jāatbilst nepieciešamiem tehnoloģiskiem standartiem, lai netiktu bojāti sildelementi un cauruļvadi. Parasti ūdens kvalitāte, kas nāk no centralizētām ūdens apgādes sistēmām, neatbilst tehnoloģiskiem standartiem apkures sistēmām. Padodamais ūdens no centralizētām ūdens apgādes sistēmām bieži vien ir ar augstu minerālu un sāļu saturu. Šāds ūdens samazina apkures sistēmu efektivitāti - rada nosēdumus siltummaiņos, tādējādi tie aizaug, aizsērē cauruļvadi, kapilārie kanāli siltajām grīdām un var pat tikt bojāta apkures tehnika. Augsta dzelzs koncentrācija ūdenī nodrošina arī papildus skābekļa klātbūtni cauruļvados, un tādos apstākļos arī korozija noris paaugstinātās agresivitātes līmenī. 

Lai pasargāt apkures sistēmas sildelementus un palielināt sistēmas ekspluatācijas laiku, ir jāparedz ūdens atdzelžošana, atsāļošana un mīkstināšana.

Izvēloties piemērotāko ūdens attīrīšanas sistēmu Jūsu apkures sistēmai, iesakam veikt ūdens testēšanu uz 19 ķīmiskajiem parametriem mūsu laboratorijā, lai precīzi noteikt padodamā ūdens kvalitātes problēmu un sniegt piemērotāko risinājumu Jūsu ūdens attīrīšanai.

Ūdens attīrīšanas projekti baseiniem

Latvijā baseinu un pirts ūdens kvalitāte tiek regulēta ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem". Noteikumi nosaka higiēnas prasības paaugstināta riska subjektiem, kuri piedāvā baseina vai pirts pakalpojumus kā pamatpakalpojumu vai papildpakalpojumu, tai skaitā izglītības iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs, veselības aprūpes iestādēs, sporta, izklaides vai atpūtas vietās, viesnīcās. Noteikumi regulē arī baseinu ūdens kvalitātes standartu noteikšanas, pārbaudes un kontroles principus. Galvenie kvalitātes rādītāji, kas ir jāuztur baseinos ir mikrobioloģiskais piesārņojums (Coli formas baktēriju skaits, E.coli. skaits, P. aeruginosa skaits, helmintu skaits)  un amonija jonu koncentrācija. 

Lai uzturēt nepieciešamo mikrobioloģisko rādītāju kvalitāti un amonija atbilstošu koncentrāciju baseinu ūdeņos, jāparedz dezinfekcijas iekārtas un amonija jonu koncentrācijas samazināšanas filtrus (CMA MultiMix, reversās osmozes sistēmas, mīkstināšanas iekārtas). 

Izvēloties piemērotāko ūdens attīrīšanas sistēmu Jūsu baseina ūdenim, iesakam veikt ūdens testēšanu uz 19 ķīmiskajiem parametriem mūsu laboratorijā, lai precīzi noteikt padodamā ūdens kvalitātes problēmu un sniegt piemērotāko risinājumu Jūsu ūdens attīrīšanai.

Ceļošanai

Ūdens - dzīvības avots!

Ūdens attīrīšanas projekti SPA centriem

Šeit vairāk arī pieminēt tos SPA baseinus ?

Ūdens attīrīšanas projekti veļas mazgāšanai

Traipi uz veļas, nogulumi uz sanitārtehniskām iekārtām

Ūdens attīrīšanas projekti trauku mazgāšanai

Nereti dzeramā ūdens patērētāji sūdzas par baltiem nosēdumiem uz traukiem pēc trauku mazgājamās mašīnas. Šie nosēdumi norāda uz paaugstinātu kalcija un magnija jonu klātbūtni jeb augstu ūdens cietību dzeramajā ūdenī. Augstu temperatūru ietekmē kalcija un magnija joni nogulsnējas, veidojot baltas nogulsnes (katlakmeni) uz traukiem, kā arī uz cauruļvadiem. Ja baltus nosēdumus no traukiem var noņemt noskalojot tos ar aukstu ūdeni, tad nosēdumi, kas veidojas cauruļvados stipri ietekmē trauku mazgājamās mašīnas efektivitāti un ekspluatācijas laiku. Lai novērst katlakmens veidošanos uz pārējām sanitārtehniskām iekārtām un cauruļvados ūdeni ir jāmīkstina

Vēl viena problēma, kas var radīt nepatīkamus traipus uz traukiem un nosēdumus cauruļvados ir paaugstinātas dzelzs un mangāna koncentrācijas dzeramajā ūdenī. Paaugstināta dzelzs koncentrācijas rada rūsas/brūas krāsas traipus un nosēdumus, savukārt paaugstināts mangāna saturs rada melnus nosēdumus. Lai novērstu dzelzs un mangāna koncentrāciju dzeramā ūdens sadales sistēmās, pirms sanitārtehniskām iekārtām ir jāparedz atdzelžošanas un demanganizācijas filtrus. 

Pirms izvēlēties piemērotāko ūdens attīrīšanu, iesakām veikt dzeramā ūdens testēšanu uz 19 ķīmiskajiem parametriem, lai precīzi noteikt ūdens kvalitātes problēmu Jūsu ēkā un sniegt piemērotāko risinājumu Jūsu ūdens attīrīšanai. 

Ūdens attīrīšanas projekti kafejnīcām un restorāniem

 

Ūdens attīrīšanas projekti viesnīcām un viesu namiem

Ūdens attīrīšanas projekti logu mazgāšanai

traipi uz logiem